ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

ถาม

ฉันจะรักษารหัสผ่านให้ปลอดภัยได้อย่างไร?

ตอบ
เราขอแนะนำให้คุณตั้งรหัสผ่านที่มีตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ผสมกัน และมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัว

อย่าให้รหัสผ่านของคุณกับใครไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากมีสมาชิกขอรหัสผ่านของคุณ กรุณาแจ้งให้เราทราบ ไม่มีเหตุผลใดที่สมาชิกท่านอื่นจะต้องใช้รหัสผ่านของคุณ