แชทออนไลน์ (IM)

ถาม

ฉันจะบันทึกบทสนทนาได้อย่างไร?

ตอบ
หากคุณต้องการก๊อปปี้บทสนทนาไว้ คุณสามารถไฮไลท์ข้อความในหน้าต่างแชทออนไลน์โดยการคลิกเม้าส์ค้างไว้ที่จุดเริ่มและลากเม้าส์จนถึงจุดสุดท้ายของข้อความทั้งหมดที่คุณต้องการก๊อปปี้ จากนั้นก๊อปปี้โดยกด Ctrl + C บนแป้นพิมพ์ของคุณ คุณสามารถวางข้อความที่คุณก๊อปปี้ไว้นี้ลงในโปรแกรมเช่น Notepad หรือ Microsoft Word

บนสทนาของคุณในแชทออนไลน์จะถูกบันทึกไว้ในกล่องจดหมายของคุณด้วยเช่นกัน