Medlemshjälp

help-login

Meddelanden

F

Jag notifierades att jag fick ett meddelande, men jag kan inte se det

S
Om du har fått en varning om att du har ett nytt meddelande, men du inte kan se meddelandet i boxen för Mottagna kan det bero på något av följande skäl:
  • Medlemmens profil väntar på att godkännas
  • Medlemmen har tillfälligt tagits bort från webbplatsen på grund av beteende som strider mot våra användarvillkor
  • Medlemmen har tagit bort sin profil från webbplatsen
  • Medlemmen har tagits bort permanent från webbplatsen på grund av beteende som strider mot våra användarvillkor

Vi föreslår att du väntar 24 timmar och kontrollerar igen. Om du fortfarande inte kan se meddelandet och du inte tror att något av ovanstående skälhar tillämpatskontakta oss för ytterligare hjälp.