Medlemshjälp

help-login

Meddelanden

F

Hur ser jag om ett meddelande som jag har skickats är läst?

S
Alla meddelanden du skickar sparas automatiskt i boxen för Skickat. Du får åtkomst till denna genom att click here, eller att klicka på "Meddelanden" från menyn och sedan "Skickat". Statusen för dina skickade meddelanden ser ut enligt följande:

  • Om meddelandet du skickade inte har lästs, kommer ett lodrätt streck visas bredvid medlemmens bild. Om den andra medlemmen har försökt att läsa ditt meddelande men inte kunnat eftersom ni båda är Standard-medlemmar, kommer en pratbubbla med "!" visas
  • Det lodräta strecket försvinner när ditt meddelande har lästs
  • En pil på medlemmens bild visar att ditt meddelande har lästs och att mottagaren har svarat till dig. Du kan se alla era tidigare meddelanden genom att klicka på meddelandet