Pomoc użytkownika

help-login

Dopasowania i wyszukiwanie

Q

Jak mogę dodać, zmienić lub usunąć Notatkę do profilu?

A
Funkcjonalność Notatek do profili to świetny sposób, by zapamiętać dodatkowe informacje na temat konkretnych użytkowników, na przykład datę Waszego pierwszego kontaktu lub Twoje uwagi o tym, co najbardziej w tej osobie lubisz.

Informacje, które umieszczasz w Notatkach do profilu nie są widoczne dla drugiego użytkownika ani dla żadnego innego użytkownika serwisu.

Pamiętaj, że ta funkcja dostępna jest tylko dla użytkowników Platinum.

Dodaj notatkę
Aby dodać Notatkę do profilu, najpierw wyświetl pełny profil użytkownika, a następnie kliknij przycisk "Dodaj notatkę" umieszczony po lewej stronie Podsumowania użytkownika. Wpisz notatkę w oknie i kliknij "Dodaj notatkę". Notatka zostanie wyświetlona w żółtym okienku pod miejscem, w którym znajdował się przycisk "Dodaj notatkę". Aby wyświetlić pełną treść notatki, kliknij przycisk "Wyświetl notatkę" na dole żółtego okna z Notatką do profilu.

Edytuj notatkę
Aby edytować notatkę, kliknij przycisk "Edytuj notatkę" na dole żółtego okna z Notatką do profilu. Wpisz nową treść notatki, a następnie kliknij "Edytuj notatkę".

Usuń notatkę
Aby usunąć notatkę, kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu żółtego okna z Notatką do profilu. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie, że chcesz usunąć tę notatkę. Po usunięciu Notatki nie będziesz mógł jej już odzyskać.