Pomoc użytkownika

help-login

Wiadomości

Q

Czym jest filtr wiadomości i jak mogę go stworzyć?

A
Jeżeli interesują Cię tylko wiadomości od użytkowników spełniających pewne kryteria, możesz stworzyć filtr wiadomości, tak aby tylko te e-maile były wyświetlane w Twojej skrzynce odbiorczej. Wiadomości od użytkowników, którzy nie spełniają kryteriów, zostaną automatycznie przeniesione do folderu „Odfiltrowane”. Warto czasami zajrzeć do odfiltrowanych wiadomości, aby sprawdzić, czy nie umknął Ci e-mail od kogoś interesującego. Wiadomości z folderu Odfiltrowane są automatycznie usuwane po 2 miesiącach.

Oto jak możesz stworzyć lub edytować filtr wiadomości:

1. Kliknij tutaj lub wybierz nagłówek „Wiadomości”, a następnie „Dodaj filtr” lub „Ustawienia filtra” z menu „Więcej” (widoczne jako trzy kropki)
2. Dodaj lub edytuj kryteria użytkowników, od których chcesz otrzymywać wiadomości
3. Kliknij przycisk „Prześlij”, aby zapisać zmiany

Wiadomości od użytkowników, którzy nie spełniają kryteriów Twojego filtra, będą od teraz automatycznie przenoszone do folderu „Odfiltrowane”. W Twojej skrzynce odbiorczej będą widoczne tylko e-maile od użytkowników, którzy spełniają kryteria.

Możesz włączać i wyłączać filtr, klikając przełącznik pod „Filtr wiadomości jest:”.

Filtr wiadomości nie jest obecnie dostępny w mobilnej wersji strony ani w aplikacji.