Medlemshjelp

help-login

Partnertreff og søk

Spm

Hvordan legger jeg til, endrer, eller fjerner et profilnotat?

Sv
Profilnotatfunksjonen er en flott måte å følge med på ekstra informasjon vedrørende et bestemt medlem, slik som datoen du først kontaktet dem, eller dine egne notater om det du liker best om det medlemmet.

Informasjonen du legg i dine profilnotater er ikke synlig for det andre medlemmet eller noen andre medlemmer på nettstedet.

Vennligst bemerk at denne funksjonen er tilgjengelig kun for platinamedlemmer.

Legg til et notat
For å legge til et profilnotat, se først medlemmets fulle profil, klikk så "Legg til notat"-knappen, lokalisert til venstre for deres medlem oversikt. Skriv ditt notat i boksen, klikk så "Legg til notat"-knappen. Notatet vil nå vises i en gul boks under der hvor "Legg til notat"-knappen var vist. For å se det fulle notatet, klikk "Vis notat"-knappen på bunnen av den gule profilnotatboksen. 

Rediger et notat
For å redigere et notat, klikk "Rediger notat"-knappen på bunnen av den gule profilnotatboksen. Skriv ditt nye notat i boksen, klikk så "Rediger notat"-knappen.

Slett et notat
For å slette et notat, klikk krysset i øverste høyre hjørne av den gule profilnotatboksen. Du vil bli spurt om å bekrefte at du ønsker å slette notatet. Når et profilnotat er slettet kan det ikke hentes tilbake.