Bantuan Ahli

help-login

Pengurusan Profil

S

Bagaimana saya boleh mengemaskini profil saya?

J
Untuk mengemas kini profil anda sila klik sini, atau pilih "Profil" dari menu Edit Profil di halaman rumah ahli anda. Pastikan anda menjawab semua soalan pada halaman. Selepas anda selesai membuat perubahan, klik pada butang "Hantar" di bahagian bawah halaman. Beberapa perubahan yang anda buat kepada profil anda perlu diluluskan oleh kami. Proses ini biasanya selesai dalam masa 24 hingga 48 jam.