Bantuan Ahli

help-login

Instant Messenger (IM)

S

Bagaimana saya boleh membuat satu salinan perbualan?

J
Jika anda ingin menyalin perbualan untuk rujukan masa depan, anda boleh highlight teks di dalam Instant Messenger dengan klik dan seret menggunakan tetikus anda, kemudian salin dengan menekan Ctrl + C pada papan kekunci anda. Anda kemudiannya boleh menampal maklumat ini ke program seperti Notepad atau Microsoft Word.