Bantuan Ahli

help-login

Instant Messenger (IM)

S

Bagaimana saya boleh menggunakan Instant Messenger?

J
Ciri Instant Messenger kami memberikan ahli Platinum dan Emas peluang untuk berbual dengan ahli-ahli lain dalam talian melalui laman web. Instant Messenger disepadukan dengan sistem Mesej kami. Mana-mana mesej yang anda hantar melalui Instant Messenger akan direkodkan dalam peti Dihantar anda untuk rujukan.

Untuk melihat semua ahli yang sedang online, klik pada pautan "### Ahli Online" di bahagian atas halaman laman web ini.

Semasa melayari laman, jika ada ahli online, satu ikon akan muncul dalam profil mereka.

Jika seseorang ahli yang online menarik minat anda dan anda ingin menggunakan Instant Messenger untuk berbual dengan mereka, klik ikon Instant Messenger. Instant Messenger akan terbuka di bawah skrin.

IM - sila klik untuk melihat versi gambar yang lebih besar

Taip mesej anda dalam kotak pada bahagian bawah panel, kemudian tekan enter atau klik butang Hantar. Ini akan memberikan notifikasi kepada ahli tersebut bahawa mereka mempunyai mesej yang masuk. Jika mereka jawab kepada anda, balas mereka akan muncul serta-merta dalam panel Instant Messenger.

Nama dan gambar ahli yang anda sedang berbual akan dipaparkan di bahagian atas panel Instant Messenger. Untuk melihat lebih banyak maklumat mengenai orang itu, klik nama mereka. Ini akan membuka profil mereka.

Jika anda sedang berbual dengan lebih daripada satu orang, hanya satu panel akan dibuka dalam satu masa. Walau bagaimanapun, jika anda menerima mesej dalam satu panel yang tidak aktif, notifikasi gelembung kecil akan muncul pada gambar ahli

Anda boleh tandakan teks dalam Instant Messenger dengan klik dan seret menggunakan tetikus, kemudian salin dengan Ctrl + C pada papan kekunci anda. Anda boleh tampal teks tersebut ke dokumen lain untuk rekod anda.

Sila ambil perhatian bahawa jika anda adalah ahli Standard, anda tidak boleh memulakan perbualan Instant Messenger dengan ahli-ahli lain. Walau bagaimanapun, anda masih boleh menerima permintaan Instant Messenger dari ahli Emas dan Platinum, dan membalas apabila mereka telah memulakan perbualan dengan anda.