Bantuan Ahli

help-login

Padanan dan Carian

S

Bagaimana saya boleh menambah kepada, melihat, atau memadam Kegemaran saya?

J
Senarai Kegemaran anda adalah cara yang baik untuk mengikuti ahli yang anda berminat pada.

Tambah ke Kegemaran
Untuk menambah seorang ahli ke senarai Kegemaran anda, klik ikon "Tambah Kegemaran" (diwakili dengan symbol bintang) pada profil ahl.

Lihat Kegemaran
Untuk lihat Kegemaran anda, pilih "Kegemaran Saya" dari menu Aktiviti.

Padam Kegemaran
Buka senarai Kegemaran, kemudian klik butang "Padam". Klik butang radio sebelah ahli yang anda ingin padam. Anda boleh pilih semua kegemaran anda dengan tanda kotak "Pilih Semua". Kemundian klik butang "Padam" di bahagian bawah laman untuk memadam semua kegemaran yang anda telah pilih.